Kuninga kooli direktori Urve Krause avasõnade järel annab haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna nõunik Maie Kitsing ülevaate Eesti koolide emotsionaalsest taustast PISA andmetel ning räägib PISAst ja koolirõõmust.