AAA

kirjandus

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Eesti Antidopingu Keskus. 2005. Sportlase antidopingu käsiraamat. Tallinn

Eesti Olümpiakomitee. 2003. Spordimõte 2002: V Eesti spordi kongress, seminar "Ausa mängu nimel". Tallinn: Eesti Olümpiakomitee

Eesti Spordi Keskliit. 1993. Euroopa spordi harta. Spordi eetika koodeks. Tõlkijad H. Kolk, I. Petrova. Tallinn: Eesti Spordi Keskliit

Eesti Spordimuuseum. 1998. Mängud ja sport: projekti "Soome-ugri rahvaste traditsioonilised spordialad ja rahvamängud" kogutud materjale = Games and sport: collected materials of the project "Traditional sports and games of Fenno-Ugric nations". Tõlkija A. Sillastu. Tartu: Eesti Spordimuuseum

Harris, H. A. 1979. Vana-Kreeka sportlased ja sport. Tõlkija R. Toming. Tallinn: Eesti Raamat

Hackenschmidt, G. 1997. Valitseda elu. Tõlkija K. Ligi. Tartu: Ilmamaa

Huizinga, J. 2004. Mängiv inimene: kultuuri mänguelemendi määratlemise katse. Tõlkija M. Sirkel. Tallinn: Varrak

Jalak, R. 2003. Doping spordis. Tallinn: Eesti Olümpiakomitee: Spordimeditsiini Sihtasutus

Jalak, R.; Ööpik, V.; Mardna, M. 2001. Teadmisi sportlase toitumisest. Tallinn: Spordimeditsiini Sihtasutus

Kuuseok, E. (tõlk., toim.) 2002. Psühholoogia tippspordis. Tallinn: Spordimeditsiini Sihtasutus

Lukk, A. (tõlk.) 1996. Ausa mängu (Fair play) deklaratsioon. Tallinn: Rahvusvaheline Spordi ja Kehakultuuri Nõukogu

Mardna, M. (koost.) 2003. Doping spordis. Tallinn: Eesti Olümpiakomitee

Savi, T. (koost.) 1993. Dopingu ABC. Tallinn: Inreko Press

Whiter, B. (koost.) 2005. Mängude entsüklopeedia. Tõlkija M. Pöial; toimetaja H. Arak. Tallinn: Tänapäev

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

Tallinna kataloogis http://tallinn.ester.ee/
Tartu kataloogis http://tartu.ester.ee

Eesti keeles ilmunud ajaleheartikleid spordieetikast leiate artiklite andmebaasist ISE http://ise.nlib.ee/

 

MUUKEELNE KIRJANDUS

Boxill, J. Sports Ethics: An Anthology. Malden: Blackwell, 2002

Laure, P. Ethique du dopage. Paris: Ellipses Marketing, 2002

L'europe garante de l'éthique sportive?  Pessac: Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2002

Lumpkin, A; Stoll, S.K; Beller, J.M. Sport Ethics: Applications for Fair Play. New York (etc): McGraw-Hill, 2001

Malloy, D. C.; Ross, S.; Zakus, D. H. Sport Ethics. Concepts and Cases in Sport and Recreation. Thompson Educational Publishing, 2003

Miah, A. Genetically Modified Athletes: Biomedical Ethics, Gene Doping and Sport. London; New York: Routledge, 2004

Morgan, W. J.; Meier, K. W. (eds.) Philosophic inquiry in sport. Champaign: Human Kinetics, 1995

Morgan, W. J. (et al.) (ed.) Ethics in sport. Champaign: Human Kinetics, 2001

Schneider, A.J. (ed). Gene Doping in Sports: The Science and Ethics of Genetically Modified Athletes. San Diego (etc): Academic Press, 2006

Simon, R. L. Fair Play: The Ethics of Sport. Oxford: Westview, 2004