AAA

Perekond ja eetika

Ladina keeles tähendab familia "kodumajapidamist" – inimeste gruppi, kes jagavad üht elupaika. Lisaks ühisele elupaigale viitab mõiste "perekond" ka sugulussuhetele. Harilikult tähendab see, et perekonda kuuluvad vanemad ja nende järeltulijad (ka polügaamia ehk mitmenaisepidamise ja polüandria ehk mitmemehepidamise puhul; kõne alla tulevad ka samasooliste vanematega perekonnad jm).

Väike Aasia päritoluga tüdrukKuna perekondlik suhe eksisteerib ka paljude loomaliikide puhul, on alust arvata, et perekond on inimkultuuri üks esimesi komponente. Enamikes inimühiskondades on perekond kõige fundamentaalsem organiseerumise üksus. Seega võiks stabiilne perekond olla ühiskonna heaolu indikaator.*

Valdkonnast perekond ja eetika võite leida materjale ja uurimusi perekondlikku elu puudutavate eetiliste küsimuste kohta. Nendeks küsimusteks võivad olla näiteks perekonna ja ühiskonna vahelised suhted: milliseid perekonnamudeleid ühiskonnas aktsepteeritakse (vt ka seksuaalvähemused), laste ja vanemate suhted, perekondlik vägivald, perekonna planeerimine (vt ka elu algus) jm.

 

*Ulanowsky, C. The Family. - Encyclopedia of Applied Ethics. Vol 2, E-L (Ed. R. Chadwick). San Diego (etc.): Academic Press, 1998, lk. 233-234.