AAA

Seksuaalvähemused

Seksuaalvähemuseks loetakse üldiselt ühiskonnas tavapärasest seksuaalsuunitlusest erinevalt käituvat inimgruppi. Meie ühiskonnas tähendab see neid suunitlusi, mis erinevad valdavast seksuaalsest hoiakust – heteroseksuaalsusest –, st bi-, trans-, homo-, aseksuaalsust jms.

Ühelt poolt arvatakse, et eetiline refleksioon seksuaalvähemuste teemal võiks nende olukorda ühiskonnas parandada, kui on kahtlusi, et neid vähemusi mingil moel ahistatakse. Teisalt arutletakse selle üle, kas ja millistesse vähemustesse suhtuda tolerantselt ning milliseid mitte sallida. Seksuaalvähemuste alateema tegeleb nende eetika-alaste küsimuste selgitamise ning võimalike lahenduste põhjendamisega.