AAA

Seks ja religioon

Noore inimese käsi vana inimese käe pealKuna seksuaalsus puudutab sügavalt ühiskonna moraalseid aluseid, on seksuaaleetika paratamatult seotud religiooniga, sest religioonil on ühiskonna eetiliste põhimõtete väljakujunemisel oluline roll.

Ühiskonna moraalsete tõekspidamiste kõrval on ka religioon normide ning väärtuste andja. Seksi ja religiooni alateemas käsitletakse, kas ja mil moel religioon ühiskonna muude väärtushinnangutega suhestub, milline on erinevate religioonide nägemus seksuaalsusest.

 

Vt. ka religioon ja eetika