AAA

Kunst ja moraalsed väärtused

Eetikat ja esteetikat võib omavahel võrrelda kui kaht väärtusteooria haru ning püüda leida vastuseid küsimustele, mis tekivad nende kokkupuutel.

Keraamiline skulptuur, mis kujutab kaks looriga osaliselt kaetud inimnäguKas kunstil võib olla moraalne väärtus? Kas moraalne väärtus on kunsti hindamisel oluline? Kas kunst võib olla esteetiliselt suurepärane ja ometi moraalselt puudulik? Kas moraalne valgustus võib saabuda kunsti ja selle väljenduste kaudu? Küsimusi saab esitada ka vastupidisel suunal – millist rolli eetikas mängivad maitse ja ilutunnetus?*

Palju vaidlusi on tekitanud kunstiteoste toime publikule. Nendes aruteludes usuvad ühed, et diskrimineeriva, vägivaldse või pornograafilise sisuga teosed mõjutavad publiku väärtushinnanguid; teised aga kaitsevad kunsti sõltumatust moraalsetest hinnangutest. Iga problemaatilise teose üle otsustamisel võiks mõtelda, kas selles üksnes kujutatakse moraalselt taunitavat, näiteks kurjust, või nõustutakse sellega, ning eristada teose sisu ja publiku subjektiivset vastuvõttu. Kui eeldada, et kunst peaks moraalsete väärtuste kohaselt heakskiitu leidma, siis kas negatiivsete väärtuste soosivast esitusest hoidumine on piisav või on mõistlik oodata kunstilt kõlbluse edendamist?

*Levinson, Jerrold. Introduction: aesthetics and ethics. – Aesthetics and Ethics: Essays at the Intersection. Ed. J.Levinson. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, lk. 1-25

Vaata ka: moraalikasvatus, meediapublik, alastiolek ning seksuaalsus

Foto: www.sxc.hu