AAA

Kunst ja eetika

Kunsti ja eetika teema alt leiate materjale nende kahe valdkonna kokkupuutepunktide kohta: nii arutlusi eetiliste ja esteetiliste väärtuste vahekorra üle kui ka kultuurisfääri praktikas ettetulevate moraalsete probleemide käsitlusi.

Klassikalises stiilis kolme skulptuuri grupp hoone fassaadilKultuurisfääri all mõistetakse siin kõiki kunstiliike ja nende praktiseerimisega kaasnevaid tegevusi, nagu loomine, esitamine, levitamine, vahendamine, müümine-ostmine, tarbimine, kriitika, kollektsioneerimine, säilitamine, taastamine, kaitsmine. Seega kuuluvad kunsti ja eetika valdkonda nii kunstniku tegevus ja vastutus kui ka kultuurinähtuste vahendamise ning administreerimisega seotud inimeste ja asutuste toimimine.

Kunsti ja moraalsete väärtuste teemas käsitletakse eetilisi küsimusi esteetikas, näiteks kunsti moraalne mõju publikule või roll moraalikasvatuses.

Eetilisi aspekte kunsti praktikas, loomingulise tegevuse erinevates etappides, uuritakse looja ja teose alateemas.

Kultuurikorralduse ja -kaitse valdkonna sisuks on kultuuritöötajate kutse-eetika, kultuuriinstitutsioonide toimimispõhimõtted, kunsti ja äri vahekord ning kunstiteoste edastamine ja säilitamine.

Foto: www.sxc.hu