AAA

Kultuuridevahelised erinevused ja konfliktid

"Kultuuridevahelised erinevused ja konfliktid" koondab neid juriidilisi ja praktilisi probleeme, mis on tingitud religioonide ja kultuuride mitmekesisusest.

Kultuuridevahelise suhtlemise tihenemine seoses inimhulkade kasvu, nende liikuvuse ja sellest tuleneva immigratsiooni üleüldise levikuga, põhjustab kokkupõrkeid mitmel kultuurilisel (nagu ka poliitilisel ja majanduslikul) tasandil.

Teoreetiliselt on tegemist ühe kultuuri seesmise kaitsereaktsiooniga, mis püüab ära hoida selle kultuuri assimileerimist teise kultuuri poolt. Ajaloost võib tuua näiteid kultuurikonfliktidest kõikide impeeriumite aegadest. Tänaseks päevaks on poliitiline ja kultuuriline situatsioon muutunud ning kultuurikonfliktide iseloom teisenenud.

Tänased probleemid puudutavad pigem sallimatust, mis tuleneb kultuuride kõrvuti eksisteerimisest ning võib võtta rahvusvahelise terrorismi mõõtmed, separatismi ning erinevaid etnilisi konflikte.

Antud alateema alt leiate viiteid aruteludele ja probleemidele, mis puudutavad näiteks türklaste situatsiooni Saksamaal, araablaste oma Prantsusmaal jmt.

Sarnasel teemal ka religioon ja eetika

Foto: www.photocase.com