AAA

Ärieetika

"Nagu vaene ja nõrk toonitab õigust, niisama räägib ta ka kõlblusest – rikkal ja võimsal pole ei üht ega teist vaja. Ka südametunnistusest räägime sagedasti, iseäranis kui kedagi petta tahame või vastasest nõrgemad oleme ja käsitsi kallale ei pääse."

(A. H. Tammsaare. Ärist ja inimestest)

Ärieetika on eetikavaldkond, mis reguleerib ettevõtete ja nende juhtide käitumist konfliktiolukordades.

mustad ja valged malefiguurid malelaual

Eetilise konflikti äri vallas põhjustab eelkõige vastuolu osapoolte vajadustes ja ootustes: kasusaamise eesmärgil algatatud tegevus mõjutab paratamatult mitmeid huvigruppe nii positiivselt kui ka negatiivselt. Ettevõtlusega otseselt seotud huvigrupid on ettevõtete omanikud, kliendid, töötajad, partnerid ja konkurendid, kaudsemad huvilised on ühiskond laiemalt (nii kohalik kui ka rahvusvaheline kogukond) ning looduskeskkond. Ärieetika aitab kaaluda kasude ja kahjude vahekorda, otsida kõige õigemat käitumisviisi ja seda põhjendada.

Alajaotusest Eetika ettevõttes leiate ärieetika üldkäsitlusi, ettevõtte tegevust reglementeerivaid eetikakoodekseid ja infot äriga seotud professioonide kutse-eetika kohta.

Töötaja ja juhi vahekorda puudutavad küsimused on näiteks diskrimineerimine, distsipliin, pealekaebamine, konkurentsikeeld jne.

Aktsionäride alateema käsitleb ettevõtte suur- ja väikeaktsionäride suhteid ja vastutust, eetilist investeerimist ning tehinguid väärtpaberiturul.

Valdkond kliendid ja tooted käsitleb kliendisuhete eetikat, tarbijaeetikat ning konkurentsi ja intellektuaalse omandi küsimusi.

Lisaks otseselt seotud huvilistele on ettevõttel vastutus ühiskonna ees laiemalt. Sotsiaalne vastutus on panus, mille ettevõte annab ühiskonna arengu ja õigluse edendamise heaks. Keskkonna ja äri alateemas tegeletakse äritegevuse mõjuga keskkonnale. Kultuurierinevuste mõju nii töö- kui ka ärisuhetele ning ärimaailma muutumist rahvusvaheliseks käsitleb rahvusvahelise äri alateema.  Äri, majanduse ja poliitika valdkond tutvustab majandussüsteemide eetilisi aspekte ning eetilisi probleeme riigi ja ettevõtete suhetes.

Foto: www.sxc.hu