AAA

kirjandus

Ajakirjanduses ilmunud artiklid

Kikkas, K. Inimene võrgus - mõned mõtted võrgusuhtluse erijoontest. - A & A, 2001, nr. 3

Kooli, R. Seinteta telk keset Tammsaare parki. - Eesti Päevaleht Online, 16.10.2007

Lamp, D. Blogi andis mulle pulmakleidi, aga viis ära peigmehe. - Eesti Ekspress, 24.07.2008

Tamvere, L. Andmekaitse on patsiendi konfidentsiaalsuse tagamine. - Quintessenz Eesti, 2000, nr 1

Tikk, E. Privaatsus internetis – kellele ja milleks? - Arvutimaailm, 2001, nr 5

Vabar, M. Kuidas hoiduda identiteedivargustest. - Arvutimaailm, 2006, nr 2

Vare, J. Keegi luurab selja taga. - Arvutimaailm, 1999, nr 10

Vare, J. Kiirus ja privaatsus ennekõike. - Arvutimaailm, 1999, nr 10

Töötajal tuleb lubada tööajal eraasjadega tegeleda. - Postimees Online, 12.03.2007

 

Väitekirjad

Lõhmus-Ein, K. Eraelu ja selle elementide õiguslik kaitse. Magistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, riigi- ja haldusõiguse õppetool. Tartu, 2004

Šmidt, A. Ajakirjanduslik sõnavabadus ja vastutus eraellu sekkumise eest. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Ühenduse õiguse lektoraat. Tartu, 2005

Tikk, E. Informatsioonilise enesemääratlemise rahvusvahelis-õiguslik raamistik, sisustamine Eesti õiguses ja selle praktilisest kohaldamisest veebikeskkonnas. Magistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond. Tartu, 2004

 

Võõrkeelne kirjandus

Bennett, Colin J. Privacy Advocates: Resisting the Spread of Surveillance. MIT Press, 2008

Burgess, Peter J. Handbook of New Security Studies. Routledge, 2009

Carroll, J. M. Confidential Information Sources: Public and Private. Butterworth-Heinemann, 1991

Colarik, Andrew M Cyber Terrorism: Political and Economic. IGI Publishing, 2006

DeCew, J. W. In pursuit of privacy: law, ethics, and the rise of technology. Ithaca: Cornell University Press, 1997

Ess, C. Digital Media Ethics. Polity, 2009

Freeman, L.; Peace, A. G. Information Ethics: Privacy and Intellectual Property. IGI Global, 2005

Inda, Jonathan Xavier Targeting Immigrants: Government, Technology, and Ethics.
Blackwell Publishing, 2005

Janczewski, Lech J.; Colarik, Andrew. Cyber Warfare and Cyber Terrorism. Information Science Reference, 2007

Leenes, Ronald E.; Hert, Paul; Koops, Bert-Jaap. Constitutional Rights and New Technologies: A Comparative Study. Asser Press, 2008

Lyon, David. Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond. Willan Publishing, 2006

Lyon, David. Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk and Automated Discrimination. Routledge, 2002

Lyon, David. Surveillance Studies: An Overview. Polity Press, 2007

Lyon, David, Bennett, Colin. Playing the Identity Card: Surveillance, Security and Identification in Global Perspective. Routledge, 2008

Monahan, Torin. Surveillance and Security. Routledge, 2006

Mordini, E.; Green, M. Identity, Security and Democracy: The Wider Social and Ethical Implications of Automated Systems for Human Identification. IOS Press, 2008

Muller, Benjamin. Security, Risk and the Biometric State: Governing Borders and Bodies. Routledge, 2009

Pickering, Sharon; Weber, Leanne. Borders, Mobility and Technologies of Control. Kluwer Academic Publishers, 2006

Pourciau, L. J. Ethics and electronic information in the twenty-first century. West Lafaytte: Purdue University Press, 1999

Nissenbaum, Helen. Privacy in Context. Stanford University Press, 2009 

Prost, A.; Vincent, G. A history of private life, V. Riddles of identity in modern times. Cambridge; London, 1991

Rannenberg, Kai; Royer, Denis; Deuker, Andre. Future of Identity in the Information Society. Springer-Verlag, 2009

Rosenberg, Beth Carole; Garfinkel, Simson. RFID: Applications, Security, and Privacy. Addison-Wesley Educational Publishers, 2005

Rössler, B. Privacies: Philosophical Evaluations. Stanford: Stanford University Press, 2004

Salter, Mark B. Politics at the Airport. University of Minnesota Press, 2008

Schaub, M.Y. European legal aspects of e-commerce. Groningen: Europa Law, 2004

Strandburg, Katherine; Raicu, Daniela. Privacy and Technologies of Identity: A Cross-Disciplinary Conversation. Springer-Verlag New York, 2005

Subramanian, Ramesh. Computer Security, Privacy and Politics: Current Issues, Challenges and Solutions. IRM Press, 2008

Webb, Maureen. Illusions of Security: Global Surveillance and Democracy in the Post-9/11 World. City Lights Books, 2006

Westin, A.F. Privacy and freedom. New York: Atheneum, 1968

Zureik, Elia; Salter, Mark B. Global Surveillance and Policing: Borders, Security, Identity. Willan Publishing, 2005