AAA

Väärtuste teemal peetud ettekanded

 

2014 ettekanded

4. juuni 2014

Konverents "Väärtuskasvatus kodus ja lasteaias"

Tervitussõnad, Mart Laidmets

Teel hea lasteaia poole, Margit Sutrop

Lasteaiaõpetaja rollist, Halliki Harro-Loit

2013. aastal TÜ eetikakeskuse konkursil „Hea lasteaia rajaleidja” väärtuskasvatuse karika saanud lasteaedade ettekanded teemal „Hea lasteaed. Väljakutsed ja võimalused“:

Tallinna Linnupesa Lasteaed, Merle Toompark

Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed, Triin Andreas

Lastekeskus Midrimaailm, Lemme Niibo

II. osa Mis iseloomustab head lasteaeda?

Heas lasteaias tegeleb õpetaja eneserefleksiooniga, Airene Vaike Kumari

Hea lasteaed lähtub lapse arengulistest vajadustest ja loovuse toetamisest, Külvi Teder

 

Hea lasteaed on kiusamisvaba, Merit Lage

 

Hea lasteaed hoiab au sees eestlaste juuri ja identiteeti ning kannab eestlaste traditsioone, Merike Mitt

 

Hea lasteaed teab lastevanemate ootusi lasteaiale ning suhtleb efektiivselt lapsevanematega, Anu Ratas

Koostöö lapsevanematega (slaidid)

 

Hea lasteaed kujundab lapses oskust arutleda ning oma mõtetes ja tunnetes selgusele jõuda, Egle Säre

Lastega filosofeerimise töötoa slaidid, Egle Säre