AAA

Väärtuste teemal peetud ettekanded

 

10.-11. detsember 2014

Konverents "Hea kool kui väärtuspõhine kool. Kuidas tagada kiusamisvaba haridustee?"

Christina Salmivalli
How to prevent bullying and ensure safe relationships between children

Anna Markina
Laste kokkupuuted koolikiusamisega

Kristi Liiva, Kristiina Treial
Kiusamisvaba haridustee

Piret Visnapuu-Bernadt
Kuidas kiusamine lapsele mõjub?

Halliki Harro-Loit, Helen Toming, Katrin Velbaum
Väärtused ja väärtusarendus kiusamisvabas koolis. Hea kooli rajaleidja konkursitööde näitel

Margit Sutrop
Väärtused ja väärtuskasvatus kiusamisvabas koolis

Tunnustatud koolid

 

Soovitame lisaks lugeda:

Markina, Anna; Šahverdov-Žarkovski, Beata. Eesti alaealiste hälbiv käitumine. Tallinn, Tartu Ülikooli õigusinstituut, Justiitsministeerium 2007

Lastekaitse Liit. Kokkuvõte uuringust "Laste ja noorte osalus ja kaasamine koolis". Tallinn 2014

 

Juhatab Triin Käpp (Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht)Avasõnad, professor Margit Sutrop (Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja)Tervitus, Indrek Teder (Eesti Vabariigi õiguskantsler, lasteombudsman)Tervitus, Irene Käosaar (Haridus- ja Teadusministeeriumi üldosakonna juhataja)Kiusamine kui probleem. Kuidas tagada turvalised suhted laste vahel. Praktikate areng maailmas, professor Christina Salmivalli (Turu Ülikool)


    
Laste õigused, professor Suvianna Hakalehto-Wainio (Ida-Soome Ülikool)Juhatab Margus Saks (Tartu Ülikooli eetikakeskuses koolitaja)Väärtused ja väärtusarendus kiusamisvabas koolis. Hea kooli rajaleidja konkursitööde näitel, professor Margit Sutrop (Tartu Ülikooli eetikakeskus)


   
Väärtused ja väärtusarendus kiusamisvabas koolis. Hea kooli rajaleidja konkursitööde näitel, professor Halliki Harro-Loit (Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut)


   
Auhindamine - Hea kooli rajaleidja märgi üleandmine. Väärtuskasvatuse kooli/lasteaia karikate üleandmine. Lapsevanemate raamatu "Kuidas oma lastele väärtusi õpetada?" esitlusJuhatab Margus Saks (Tartu Ülikooli eetikakeskuses koolitaja)Liikumine kiusamisvaba haridustee suunas. Kiusamisvaba haridustee koalitsiooni liikmete tutvustus (Lastekaitse Liit, SA Kiusamise Vastu, MTÜ Noorteühing TORE), Kristiina Treial ja Kristi Liiva (SA Kiusamise Vastu)Paneeldiskussioon: Kiusamisvaba haridustee - kuidas sinna jõuda? Arutelu juhib Kristi Paron (Õiguskantsleri Kantselei) Panelistid: Signe Aus, Helen Toming, Kirstel Päll, Kristi Liiva, Maritn Medar.

 

 

Sissejuhatus teise päeva (moderaator Liina Vaher ja prof Margit Sutrop)

Eesti olukord kiusamisega koolis: mida näitavad uuringud? Anna Markina (Tartu Ülikooli õigusinstituut)

Küsimused

Kuidas kiusamine lapsele mõjub? Piret Visnapuu-Bernadt (Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus)

Moderaator Airene Vaike Kumari

Kahekõne: mida eri osapooled saavad teha kooli muutmiseks kiusamisvabaks?
Intervjueerib Rain Kooli (Eesti Rahvusringhäälingu arvamustoimetaja)
Õpilased - Mairo Järv (Tartu Tamme Gümnaasium, MTÜ Noorteühing TORE),
Rebeca Žukovits (Adavere Põhikool, MTÜ Noorteühing TORE)

Õpetaja - Jelena Kuštšenko (Kadrioru Saksa Gümnaasium)

Tugispetsialist - Triin Kahre (Tallinna Euroopa Kooli psühholoog, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esimees)

Lapsevanem - Rasmus Rask (ettevõtja, SA Kiusamise Vastu juhatuse liige)

Koolijuht - Kädly Künnap (Turba Kooli direktor)

Koolipidaja - Toomas Liivamägi (Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja asetäitja)

Intervjuu õpilastega "Kes on hea direktor?"

 

Intervjuu õpilastega "Kes on hea klassikaaslane?"

Intervjuu õpilastega "Kes on hea õpetaja?"