AAA

Koolile ja lasteaiale

sxc.huTeadlikult elluviidav väärtuskasvatus sõltub suuresti ümbritsevast keskkonnast ja tegutsevatest inimestest. Tervet haridusasutust haarav väärtusarendus vajab väärtuskasvatuse elluviimiseks süsteemest lähenemist ning kõigi osapoolte panustamist protsessi.

 

TÜ eetikakeskus pakub mitmesuguseid võimalusi selleks, et haridusasutus saaks astuda esimesi samme teadliku väärtusarenduse elluviimise poole või leida toetust ja julgustus juba ettevõetud tee jätkamisel.