AAA

Jätkusuutlikkus ja keskkonnapoliitika

Veo- ja sõiduaotosid täis maanteeJätkusuutlikku arengut peetakse käesoleva sajandi märksõnaks. Kui veel pool sajandit tagasi tundus maakera avarana ning kosmoseutoopiad laiendasid seda tundmust veelgi, siis nüüd nähakse meie koduplaneeti pigem kitsa ja suletud süsteemina, kuhu lisandub pidevalt elanikke ning mille ressursside kasutamine ei ole vastavuses nende taastumise kiirusega. Samuti kasvab jäätmete hulk.

Kuidas elada neis ruumipiiranguis nii, et ka tulevastele põlvedele oleks kindlustatud elu puhtas keskkonnas? Kuidas jaotada ressursse õiglaselt? Kuidas kasutada loodusvarasid kõige efektiivsemalt?

Jätkusuutlikkuse ja keskkonnapoliitika alateema alt leiate materjale riiklikul tasandil tehtud otsustest, visioonidest, statistikast jms. Samuti arvamusi, milline peaks olema keskkonda alal hoidev suund nii riiklikul kui ka globaalsel tasandil ning kuidas tagada jätkusuutlik areng.

Vaata ka: bioeetika, keskkond ja äri