AAA

Briti arstid nõuavad varjupaigataotlejate ravi jätkamist

The Independent,
16.01.2008

Suurbritannia valitsus kavatseb loobuda tasuta tervishoiuteenuse osutamisest varjupaigataotlejatele, kelle taotlus on tagasi lükatud. Arstid keelduvad sellisele seadusele kuuletumast.
[õiglane tervishoiukorraldus, arsti-patsiendi suhe]

275 üldarsti on alla kirjutanud petitsioonile, milles nimetatakse ettepanekut rumalaks. Arstid väidavad, et niisuguseotsuse tegemine tooks kaasa tõsise terviseriski nii varjupaigataotlejatele kui ühiskonnale. Keeldumine haige patsiendi ravimisestei ole kooskõlas arsti kutse-eetikaga, eriti kui haige on rase naine, laps või piinamisest vigaseks jäänud mees. Arstid kinnitavad,et ka regulatsiooni vastuvõtmisel jätkavad nad mis tahes immigrandi staatusega patsientide vastuvõtmist ja nõustamist ningnende diagnoosi ja ravivajaduse dokumenteerimist, samuti lubavad arstid edastada anonüümset dokumentatsiooni vastutavatele ministritele ja pressile, teavitada avalikkust inimkaotustest ning viivitamatult alustada kampaaniat ebamõistliku korralduse vastu.

Loe lähemalt algallikast