AAA

SÜNDMUSED

 

7. väärtuskasvatuse konverents

Riikliku väärtusarendusprogrammi raames toimuv  TÜ eetikakeskuse 7. väärtuskasvatuse konverents

Hea kool kui väärtuspõhine kool.
Kuidas tagada kiusamisvaba haridustee?

 

10.–11. detsembril 2014
Tartus Dorpati konverentsikeskuses

 

Hea konverentsil osaleja! Palun anna meile tagasisidet 7. väärtuskasvatuse konverentsi kohta. Tagasisidevormi leiab siit: Tagasiside

Konverentsi ettekannete slaidid

 

Ajakava
Korraldajad ja toetajad

Eesti kool seisab väljakutse ees kasvada väärtuspõhiseks kooliks, mida iseloomustab arengu- ja koostöökeskne õpikäsitus ning kus õpivad õnnelikud õpilased ja töötavad õnnelikud õpetajad. Tänaseks on jõutud ühiskondliku kokkuleppeni vajalike muutuste sisus: kool peab muutuma tuupimiskoolist huvitavaks, õpetamine peab olema kaasav ja eluga seotud, vaja on teostada digipööre ja võtta kasutusele õppimist toetav hindamine, õpilases tuleb näha partnerit, kelle võimete väljaarendamise nimel teevad koostööd õpetajad, tugispetsialistid ja lapsevanemad. Kokku on lepitud hea kooli tunnustes, mis jagunevad nelja valdkonda: õppe- ja kasvatustöö, kooli keskkond, juhtimine, koostöö ja head suhted.  Kahel eelneval väärtuskasvatuse konverentsil otsisime hea kooli hindamiseks sobivaid mõõdupuid. Otsing lähtus tõdemusest, et pingeridade asemel vajavad koolid kujundavat hindamist, mis aitab neil ära tunda oma tugevused ja nõrkused ning otsustada, millega soovitud muutuste elluviimiseks esmajoones tööd teha.

Tänavuse konverentsi tähelepanu keskmes on hea kooli vundament – turvaline koolikeskkond ja head suhted, sest hea kool saab olla vaid kiusamisvaba kool. Kiusamisvaba koolini jõudmiseks ei piisa vaid mõne üksiku väärtusega tegelemisest, vaid see eeldab kooli väärtuspõhist juhtimist ja süsteemset väärtusarendust ning kõigi tegevuste läbimõtlemist. Kiusamisvaba kooli võti on koolijuhi taskus ja koolipidaja kohustus on seista hea selle eest, et koolijuht seda kasutaks ning kõik osapooled kaasa haaraks.

Konverentsil tutvustatakse erinevaid teoreetilisi ja praktilisi lähenemisi kiusamisvaba haridustee tagamisel, asetades need algatused laiemasse laste õiguste kaitse ning väärtusarenduse konteksti. Samuti esitatakse visioon sellest, kuidas Eestis toimivad kiusamisvaba haridustee programmid, mis on saanud inspiratsiooni ja toetust Põhjamaadest, rohkem koostööd teha saaksid.

Konverentsile oodatakse kõiki koolijuhte ja koolipidajaid, õpetajaid, tugispetsialiste ning lapsevanemaid kaasa mõtlema ja arutlema selle üle, millised ühised tegevused aitavad hoida ja luua kiusamisvaba kooli, mille vundamendiks on turvalised, hoolivad ja  toetavad suhted.