AAA

SÜNDMUSED

 

Koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed"

30. septembril 2015 toimub Tartu Ülikoolis (Lossi 38-67, Tartu) koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed".

Koolitusel tutvutakse väärtuskasvatuse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse lasteaia praktikatega ja arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab lasteaed oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida. Koolitus on ettevalmistav tegevus lasteaedadele suunatud konkursile „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“, milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil 10.-11. detsembril 2015. Koolitus on tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Registreerumise tähtaeg on 28. september

Registreerimisel on eelistatud need lasteaiad, kes soovivad ka väärtuskasvatuse konkursist osa võtta.

Päevakava ja esinejad:

10:00 - 10:45 - Lühidalt väärtuskasvatusest lasteaias, Merike Mitt (TÜ eetikakeskuse koolitaja/nõustaja)

10:45 - 12:00 - Andmete kogumine ja analüüs, professor Halliki Harro-Loit (Tartu Ülikool)

12:00 - 12:30 - Kohvipaus 

12:30 - 13:15 - Rannamõisa Lasteaia - väärtuskasvatuse lasteaed 2014 - kogemused ja praktika, Margit Toomlaid

13:15 - 14:15 - Kokkuvõte konkursitöödest - mida lisada?, Merike Mitt

14:15 - 14:30 - Kohvipaus 

14:30 - 15:15 - Konkursitöö analüüs, Helen Toming

15:15 - 15:30 - Vestlusring: küsimused ja kogemused 

Lisainformatsioon: Helen Toming, +372 53084099, helen [dot] toming [ät] ut [dot] ee

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2015-2020“ raames.

Koolitus "Hea kool kui väärtuspõhine kool"

7. oktoobril 2015 toimub Tartus haridusuuenduskeskuses (Lossi 38-71) koolitus "Hea kool kui väärtuspõhine kool".

Koolitusel tutvutakse väärtusarenduse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse kooli praktikatega ja arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab kool oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida. Koolitus on ettevalmistav tegevus koolidele suunatud konkursile „Hea kool kui väärtuspõhine kool“, milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil 10.-11. detsembril 2015. Koolitus on tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Registreerumise tähtaeg on 5. oktoober.

Registreerimisel on eelistatud need koolid, kes soovivad ka väärtuskasvatuse konkursist osa võtta.

Päevakava ja esinejad:

10:00 - 10:45 - Lühidalt väärtusarendusest koolis, Marika Eiskop (TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja/nõustaja)

10:45 - 12:00 - Andmete kogumine ja analüüs, professor Halliki Harro-Loit (Tartu Ülikool)

12:00 - 12:30 - Kohvipaus

12:30 - 13:15 - Lümanda Põhikool - väärtuskasvatuse kool 2014 -  kogemus ja praktikad, Liia Raun (Lümanda Põhikooli direktor)

13:15 - 14:15 - Kokkuvõte konkursitöödest - mida lisada? Marika Eiskop

14:15 - 14:30 - Kohvipaus 

14:30 - 15:15 - Konkursitöö analüüs, Helen Toming (TÜ eetikakeskuse projektijuht)

15:15 - 15:30 - Vestlusring: küsimused ja kogemused 

Lisainformatsioon: Helen Toming, +372 53084099, helen [dot] toming [ät] ut [dot] ee

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2015-2020" raames.

Õpilaste väärtusmängu "Väärtuste avastajad" koolitused aastal 2015

8.-9. oktoobril toimub Tartus õpilaste väärtuste mängu koolitus. Koolituse mõlemale päevale oodatakse õpetajaid, kes EI OLE varem saanud väärtuskasvatuse koolitust; ainult teisel päeval oodatakse lisaks ka õpetajatele, kes on varem saanud väärtuskasvatuse koolitust.

Koolituse eesmärk:

Täiendkoolituse eesmärk on tõsta õpetajate väärtuskasvatuslikku pädevust ning tutvustada metoodilist vahendit – õpilastele suunatud väärtuste mängu "Väärtuste avastajad". 

Õpilaste väärtuste mängu „Väärtuste avastajad“ saab kasutada 3.-4. klassis ja 7.-9. klassis, suunamaks arutelusid väärtuste ja väärtusvalikute üle. Koolitusel keskendutakse järgnevatele teemadele:

- dilemma kui väärtusarutelude aluseks olev meetod
- kuidas juhtida õpilaste väärtusarutelusid?
- "Väärtuste avastajad" kui metoodiline vahend väärtusarutelude läbiviimiseks õpilastega.

Iga osalev kool saab koolituselt kaasa ühe mängukomplekti (situatsioonid ja õpetajaraamat) oma koolile.

Koolitus ja mäng on osalejale tasuta. Koolitusel osalemise eest väljastatakse Tartu Ülikooli koolitustunnistus.

Õpetajate väärtuste mängu metoodikaga on võimalik eelnevalt tutvuda video kaudu: http://www.uttv.ee/naita?id=8319 .

Toetajad: Väärtusmängude valmimist ja koolituse läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2015-2020” raames.

Registreerumine: http://bit.ly/1Pm0gkN

Lisainfo: mari-liisa [dot] parder [ät] ut [dot] ee

Koolituse ajakava

8. oktoober

Õpetaja kui väärtuskasvataja, koolitaja Kristi Raava
Koolituspäeval läbitavad teemad: mis on väärtusarendus ja väärtuskasvatus; õpetaja roll väärtuskasvatuses; õpetajatele suunatud “Väärtuste mäng”; väärtuskonflikt.

10:00 - 11:30 koolitus
11:30 kohvipaus
11:45 – 13:15 koolitus
13.15  lõuna
14.00 - 15.30 koolitus

9. oktoober

Õpilaste mäng „Väärtuste avastajad“

10:00 – 11:30 “Dilemma kui meetod väärtusarutelude läbiviimiseks prof Halliki Harro-Loit
11:30 lõuna 
12:15 – 13:45 “Lastega väärtusarutelu juhtimine” Egle Säre 
13:45 kohvipaus
14:00 – 16:00 Õpilaste väärtusmängu harjutamine ja tagasiside.

TOIMUNUD:

7.04 TARTU (sihtgrupp: õpetajad, kes on varem saanud väärtuskasvatuse koolitust)

11.-12.05 TARTU (sihtgrupp: õpetajad, kes EI OLE varem saanud väärtuskasvatuse koolitust)