AAA

SÜNDMUSED

 

7. väärtuskasvatuse konverents

Riikliku väärtusarendusprogrammi raames toimuv  TÜ eetikakeskuse 7. väärtuskasvatuse konverents

Hea kool kui väärtuspõhine kool.
Kuidas tagada kiusamisvaba haridustee?

 

10.–11. detsembril 2014
Tartus Dorpati konverentsikeskuses

 

Hea konverentsil osaleja! Palun anna meile tagasisidet 7. väärtuskasvatuse konverentsi kohta. Tagasisidevormi leiab siit: Tagasiside

Konverentsi ettekannete slaidid ja videod

Intervjuud õpilastega

 

Korraldajad ja toetajad

Tartu Ülikooli eetikakeskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Lastekaitse Liit, MTÜ Noorteühing TORE, SA Kiusamise Vastu, Õiguskantsleri Kantselei, Soome Suursaatkond Eestis

***

Eesti kool seisab väljakutse ees kasvada väärtuspõhiseks kooliks, mida iseloomustab arengu- ja koostöökeskne õpikäsitus ning kus õpivad õnnelikud õpilased ja töötavad õnnelikud õpetajad. Tänaseks on jõutud ühiskondliku kokkuleppeni vajalike muutuste sisus: kool peab muutuma tuupimiskoolist huvitavaks, õpetamine peab olema kaasav ja eluga seotud, vaja on teostada digipööre ja võtta kasutusele õppimist toetav hindamine, õpilases tuleb näha partnerit, kelle võimete väljaarendamise nimel teevad koostööd õpetajad, tugispetsialistid ja lapsevanemad. Kokku on lepitud hea kooli tunnustes, mis jagunevad nelja valdkonda: õppe- ja kasvatustöö, kooli keskkond, juhtimine, koostöö ja head suhted.  Kahel eelneval väärtuskasvatuse konverentsil otsisime hea kooli hindamiseks sobivaid mõõdupuid. Otsing lähtus tõdemusest, et pingeridade asemel vajavad koolid kujundavat hindamist, mis aitab neil ära tunda oma tugevused ja nõrkused ning otsustada, millega soovitud muutuste elluviimiseks esmajoones tööd teha.

Tänavuse konverentsi tähelepanu keskmes on hea kooli vundament – turvaline koolikeskkond ja head suhted, sest hea kool saab olla vaid kiusamisvaba kool. Kiusamisvaba koolini jõudmiseks ei piisa vaid mõne üksiku väärtusega tegelemisest, vaid see eeldab kooli väärtuspõhist juhtimist ja süsteemset väärtusarendust ning kõigi tegevuste läbimõtlemist. Kiusamisvaba kooli võti on koolijuhi taskus ja koolipidaja kohustus on seista hea selle eest, et koolijuht seda kasutaks ning kõik osapooled kaasa haaraks.

Konverentsil tutvustatakse erinevaid teoreetilisi ja praktilisi lähenemisi kiusamisvaba haridustee tagamisel, asetades need algatused laiemasse laste õiguste kaitse ning väärtusarenduse konteksti. Samuti esitatakse visioon sellest, kuidas Eestis toimivad kiusamisvaba haridustee programmid, mis on saanud inspiratsiooni ja toetust Põhjamaadest, rohkem koostööd teha saaksid.

Konverentsile oodatakse kõiki koolijuhte ja koolipidajaid, õpetajaid, tugispetsialiste ning lapsevanemaid kaasa mõtlema ja arutlema selle üle, millised ühised tegevused aitavad hoida ja luua kiusamisvaba kooli, mille vundamendiks on turvalised, hoolivad ja  toetavad suhted.

AJAKAVA

10. detsember 2014
Kiusamisvaba kool: miks ja kuidas?

09:00-09:30 Registreerumine ja tervituskohv

09:30-09:45 Avasõnad, professor Margit Sutrop (Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja)

09:45-10:00 Tervitused, Indrek Teder (Eesti Vabariigi õiguskantsler, lasteombudsman), Irene Käosaar (Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja)

10:00-11:00 Kiusamine kui probleem. Kuidas tagada turvalised suhted laste vahel. Praktikate areng maailmas, professor Christina Salmivalli (Turu Ülikool)

11:00-12:00 Laste õigused, professor Suvianna Hakalehto-Wainio (Ida-Soome Ülikool)

12:00-13:00 Lõuna

13:00-14:00 Väärtused ja väärtusarendus kiusamisvabas koolis. Hea kooli rajaleidja konkursitööde näitel, professor Margit Sutrop (Tartu Ülikooli eetikakeskus), professor Halliki Harro-Loit (Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut)

14:00-14:45 Auhindamine – Hea kooli rajaleidja märgi üleandmine. Väärtuskasvatuse kooli/lasteaia karikate üleandmine.
Lapsevanemate raamatu „Kuidas oma lastele väärtusi õpetada?“ esitlus

14:45-15:15 Kohvipaus. Võitjate fotografeerimine

15:15-16:15 Liikumine kiusamisvaba haridustee suunas. Kiusamisvaba haridustee koalitsiooni liikmete tutvustus (Lastekaitse Liit, SA Kiusamise Vastu, MTÜ Noorteühing TORE), Kristi Liiva (SA Kiusamise Vastu)

16:15-17:45 Paneeldiskussioon: Kiusamisvaba haridustee – kuidas sinna jõuda? Arutelu juhib Kristi Paron (Õiguskantsleri Kantselei)

18:00-20:00 Hea kooli rajaleidja konkursil osalenud koolide ja lasteaedade ümarlauad

***

11. detsember 2014
Rollipõhine lähenemine: mida iga osapool saab teha kiusamisvaba haridustee tagamiseks?

09:30-9:45 Sissejuhatus teise päeva

09:45-10:30 Eesti olukord kiusamisega koolis: mida näitavad uuringud? Anna Markina (Tartu Ülikooli õigusinstituut)

10:30-11:15 Kuidas kiusamine lapsele mõjub? Piret Visnapuu-Bernadt (Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus) 

11:15-11:45 Kohvipaus

11:45-13:15 Kahekõne: mida eri osapooled saavad teha kooli muutmiseks kiusamisvabaks? Intervjueerib Rain Kooli (Eesti Rahvusringhäälingu arvamustoimetaja)

11:45 Õpilased – Mairo Järv (Tartu Tamme Gümnaasium, MTÜ Noorteühing TORE), Rebeca Žukovits (Adavere Põhikool, MTÜ Noorteühing TORE)

12:00 Õpetaja – Jelena Kuštšenko (Kadrioru Saksa Gümnaasium)

12:15 Tugispetsialist – Triin Kahre (Tallinna Euroopa Kooli psühholoog, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esimees)

12:30 Lapsevanem – Rasmus Rask (Ettevõtja, SA Kiusamise Vastu juhatuse liige)

12:45 Koolijuht – Kädly Künnap (Turba Kooli direktor)

13:00 Koolipidaja  – Toomas Liivamägi (Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja asetäitja)

13:15-14:00 Lõuna

14:00-15:45 Töötoad: rollipõhine lähenemine (Juhivad Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitajad ja nõustajad koos praktikutega)

Õpilane (juhivad Merike Mitt, Mairo Järv ja Rebeca Žukovits)

Õpetaja (juhivad Merit Lage ja Jelena Kuštšenko)

Tugispetsialist (juhivad Auli Andersalu-Targo ja Triin Kahre)

Lapsevanem (juhivad Kristiina Treial ja Rasmus Rask)

Koolijuht  (juhivad Liina Vaher ja Kädly Künnap)

Koolipidaja (juhivad Mari-Epp Täht ja Toomas Liivamägi)

15:45-16:30 Kooli koostöömudeli arendamine

16:30-17:00 Kokkuvõte ja edasised plaanid