AAA

Seksuaaleetika

Seksuaaleetika käsitleb eetilisi küsimusi, mis on seotud seksuaalkäitumisega, näiteks armastuse, iha, ahistamise jms. Seksuaaleetika valdkond tegeleb suguelusse puutuva moraalsuse ning ebamoraalsuse põhjendamisega.

Mehe ja naise alasti skulptuurid klassikalises stiilis

Seksuaalsuse olemuse alateema alt leiate arutlusi seksuaalsuse mõistest ning ülevaateid sellest, kuidas seksuaalsust on ajaloo jooksul käsitletud.

Laste saamise ning abordiga seotud eetilistest probleemidest (nagu: kas naisel on täielik õigus oma kehale ning ta võib sellega teha, mida ise soovib; millised küsimused kerkivad seoses rasestumisvastaste vahendite kasutamisega) saate ülevaate meditsiinieetika valdkonnas.

Prostitutsiooni käsitlev alateema tegeleb seksi ostmise, müümise ning vahendamise eetiliste aspektidega. Käsitletakse võtmemõisteid nagu inimkaubandus, kuritegevus jms.

Valdkonna alastiolek ning seksuaalsus alt leiate käsitlusi pornograafia ja erootika vahekorra kohta ning nende lubatavusest nii indiviidi tasandil kui ka ühiskonnas üldiselt.

Ohtliku seksuaalkäitumise ning seksuaalse vägivalla alateema käsitleb tavast erineva, teistele inimestele ja iseendale ohtliku suunitlusega seksuaalkäitumist.

Seksuaalvähemuste alateemas tegeletakse eetiliste küsimustega, mis tekivad seoses homoseksuaalsuse, transvestismi ning muude vähem levinud seksuaalsete suunitlustega.

Alateema seks ja sugu alt leiate materjale soolise diskrimineerimise kohta ning mees- ja naisuurimuslikke käsitlusi seksuaaleetika teemadel.

Seksi ja religiooni alateemas käsitletakse, kas ja mil moel religioon ühiskonna muude väärtushinnangutega suhestub, milline on erinevate religioonide nägemus seksuaalsusest üldiselt ning muid samalaadseid küsimusi.