AAA

Moraalikasvatus

Hariduse juurde ei kuulu mitte ainult teaduslike teadmiste, keeleoskuse või näiteks kultuuriajalooliste faktide omandamine, vaid ka isiksuse moraalne areng.

Moraalikasvatuseks (teisti nimetatud ka kõlblus- või väärtuskasvatuseks) võib pidada kõike, mida tehakse selleks, et aidata noorel inimesel saada moraalselt küpseks täiskasvanuks. Paratamatult antakse koos teadmistega edasi väärtusi, ent mil määral tuleks väärtuskasvatusega otseselt tegeleda? Kas õpilaste moraalialane harimine peaks jääma peaasjalikult koduse kasvatuse osaks või tuleks seda aktiivselt teha ka üldhariduskoolis?

Kooli väärtuskasvatuse kavandamisel kerkib veel mitmeid küsimusi. Millest sõltub lastele õpetatavate väärtuste valik? Kas pluralistlikus ühiskonnas on võimalik öelda, milliseid väärtusi kool peab edastama? Missugused koolis valitsevad tingimused aitavad kaasa positiivsete väärtushoiakute ja iseloomuomaduste kujunemisele? Missuguseid väärtuskasvatuse meetodeid pooldada? Kas eetiliste otsuste tegemise oskus või moraalne isiksus peaks olema õppekava läbiv eesmärk või tuleks eetikateemasid käsitleda eraldi õppeaine tundides? Milline on seos moraalikasvatuse ning usu- ja usundiõpetuse vahel?

Tänapäeval saab väärtuskasvatuse alases diskussiooni jagada kolmeks peamiseks lähenemiseks:

  • Iseloomukasvatus, mis seab esiplaanile teatud iseloomuomaduste kujundamise. Selle lähenemise filosoofilised juured on Aristotelese vooruseetikas.
  • Ratsionalistlik väärtuskasvatus, mis keskendub protsessile, mille kaudu õpilased saavad jõuda oma väärtusteni. See seab esiplaanile reflekteeriva arutlemise ja autonoomse moraalse tegutseja kasvatamise, lähtudes Immanuel Kanti deontoloogilisest eetikast.
  • Holistlik lähenemine eetilisele kasvatusele püüab kaht mudelit ühendada, pidades ühtviisi oluliseks nii reflektiivse arutlusvõime arendamist kui ka iseloomujoonte kujundamist.

Lähemalt lugege väärtuskasvatuse meetodite kohta kogumikust "Väärtused, iseloom ja kool: väärtuskasvatuse lugemik".

Moraalikasvatuse valdkonna alt leiate materjale moraalse arengu teooriate ja uurimuste, moraalikasvatuse suundade ning kasutatavate meetodite kohta.

Vaadake materjale koduse kasvatuse kohta ka perekonna ja eetika valdkonna alt; kirjanduse, filmi jm kui väärtuste edastaja kohta kunsti ja moraalsete väärtuste alt.

Vaata veel: väärtusarendus

 

Foto: www.photocase.com